top of page

שיקום הפה

?מהו שיקום הפה

שיקום הפה הינו החזקת תפקוד הלעיסה ושיפור הדיבור ע"י מערכת שיניים מלאכותית.
השיקום יכול להיות שיקום נייד ע"י תותבת חלקית או שלמה הניתנת להוצאה מחלל הפה, או ע"י תותבת קבועה המודבקת על השיניים הסמוכות או על השתלים במידה וקיימים, ואינה ניתנת להוצאה. התותבת הקבועה נקראת גם "גשר" או "כתר". שיקום הפה מחזיר למטופל את הפונקציה במלואה והוא נוח ואסטטי.

תותבות מעוגנות בלסת ע"י שתלים

קימות אפשריות שבהן ניתן לאחוז או לקבע את התותבת לפה. אפשריות אלה מתאימות למטופלים שאינם מעוניינים בניתוחים רבים ונרחבים:

  1. אפשרות אחת היא לבצע בין 2-4 שתלים שבתוכם יותקן "כפתור", חלקו השני הינה לולאה המותקנת בתותבת כך שבזמן הנחת התותבת בפה והידוקה למקומה ישמע "קליק" עדין של נעילת הכפתור בלולאת התותבת ויאפשר יציבות בזמן אכילה ודיבור אך יחד עם זאת התותבת ניתנת להוצאה לשם ניקוי.

  גשר על בסיס שיניים                                              

     גשר על בסיס שתלים

 תותבת חלקית להוצאה                                

תותבת שלמה להוצאה

שיקום נייד

שיקום קבוע

2. אפשרות נוספת הינה תותבת המוברגת על גבי השתלים גם זה הינו פתרון יעיל במקרים שבהם אין אפשרות לבצע השתלות שיניים מרובות בשל חסר בעצם. בצורה זו לאחר ביצוע מספר שתלים(כמות השתלים תלויה במצב העצם) .בפרצודורה זו מבריגים את התותבת לשתלים כך שמתקבלת תותבת קבועה ללא אפשרות להוצאה ע"י המטופל. על המטופל להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה וגהות הפה. כמו כן אחת לשנה יש לפנות לרופא השיניים להוצאת התותבת ניקוייה והחזרתה למקום תוך הידוק הברגים מחדש.

במרפאתנו אנו מבצעים את כל סוגי השיקום במיומנות ובדייקנות.
 

bottom of page