top of page

אסתטיקה דנטלית

כתרי זירקוניה

במרפאתנו מבוצעים כתרי זירקוניה, יתרונם של כתרים אלה הינו בכך שהם עשויים מחומר חזק ביותר. צבע הבסיס של הכתרים לבן בגוונים שונים ומותאם לגוון הטבעי של השן. על כיפת הזירקוניה מיושמת חרסינה. כתרים אלה מקנים מראה טבעי לחלוטין.

הלבנת שיניים

ציפוי השיניים בחזיתות חרסינה לבנות, לפי בחירת גוון אישית. הפעולה דורשת מהרופא דיוק ומיומנות מקסימליים. במהלך הפעולה מוסרת שכבה דקה מחזית השן ולאחר מכן מודבק במקומה ציפוי מחרסינה חזיתי הנקרא "פסטה".

הבהרת שיניים

שונה מהלבנת שיניים, והינה תהליך של הנחת חומרים המכילים מי חמצן בריכוזים משתנים על השיניים, בעזרת סד שהוכן על ידי רופא השיניים, למשך מספר ימים. תהליך זה מוביל להלבנת השיניים, אולם ישמרו הבדלי הצבע בין שן לשן. כמו כן יש לציין שלא ניתן להעביר כתרי חרסינה קיימים.

גשר מרילנד

גשר מרילנד הינו כתרי חרסינה המודבקים לאחורי שיניים סמוכות בטכניקה של צריבה והדבקה. השיטה מאפשרת השלמת שן חסרה בלי פגיעה בשיניים סמוכות. השחזור הינו "כתר בעל כנפיים" המודבקים בחלק האחורי של השיניים הסמוכות. בשיטה זו אין צורך לבצע שתל או להשחיז שיניים סמוכות. ניתן להשתמש בגשר מרילנד כפתרון זמני בקליטת שתלים באזור שיניים קדמיות.

bottom of page